21.06.2023

Hemelwater valt nog steeds gratis uit de lucht.

Sinds 29 september 2016 moet elk op te richten gebouw, constructie of aan te leggen verharding groter van 40 m² aan de normen van de verordening voldoen, ook als deze vrijgesteld is van stedenbouwkundige vergunningsplicht. De plaatsing van een infiltratievoorziening is dan verplicht als het goed (perceel) groter is dan 250 m².

Het algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt. Een hemelwaterput van minimaal 5000L moet voorzien worden, daarboven hanteren we een vuistregel van 50L per vierkante meter afvoerend dakoppervlakte, zonder maximum. Uiteraard is deze opvangcapaciteit afgestemd op de grootte van je afwaterend oppervlak EN de aangesloten gebruikspunten. Een structureel en regelmatig gebruik voorkomt stagnerend hemelwater en de nare gevolgen van “dood” water.

Bij het plaatsen van meerdere hemelwaterputten is het aangeraden om deze via een hevel (communicerende vaten) te verbinden. Zo kan je de eerste eventueel reinigen en je pompput nog verder gebruiken.

Het hemelwater onderweg naar de aarde bevat meestal geen vervuiling maar kan door dakbekleding, afvoerinstallatie, omgeving (bomen, industrie, …) vervuild worden. Mits het toepassen van enkele key-points kan de waterkwaliteit sterk toenemen. Een klassieke dakbekleding zoals pannen of leien geeft geen verkleuring zoals bij bitumineuze dakbanen of groendak(1).  Een halfautomatische zelfreinigende voorfilter (2) belet grotere onzuiverheden en vreemde substanties in de hemelwaterput. Een zachte instroom (5) beperkt de turbulentie en een drijvende aanzuiging (4) belet het oppompen van drijvende vervuiling. Een overloop voorzien van een sifon (3) vermijdt geuren en knaagdieren en een terugslagklep (3) belet de retour van rioolwater of van het infiltratiebekken.

Alvorens het hemelwater te gebruiken voor huishoudelijke toepassingen is een dubbele of driedubbele waterfilter (groffilter/fijnfilter/actieve kool en/of UV-sterilisator) uw garantie tegen verstoppingen, vervuiling, ongewenste geuren en bacteriologische vervuiling in uw hele sanitaire installatie.

Als we ons kostbaar drinkwater enkel gebruiken om te drinken en voedingsbereidingen kunnen we de druk op ons milieu sterk reduceren. Mits een regelmatig onderhouden waterfiltratie en -sterilisatie, kunnen we zeer veel toepassingen op hemelwater veilig laten gebeuren. We hoeven geen drinkwater te gebruiken voor toiletspoeling of wasmachine en kunnen ons hemelwater na UV-behandeling veilig gebruiken voor bad en douche. De technische voorschriften van de fabrikant moeten nagestreefd worden om deze veiligheid te waarborgen. Elke filterinstallatie is maar blijvend optimaal bij het juiste, voorgeschreven onderhoud. Hiervoor kan je een onderhoudscontact afsluiten met je installateur of met de nodige kennis zelf aan de slag. Veiligheid en hygiëne dragen bij tot een “waterdichte” installatie, vandaag en in de toekomst.

 

Groendak:

Het groendak heeft een minimaal buffervolume van 35 liter per vierkante meter. Het water afkomstig van een groendak wordt niet aangeraden om op te vangen in de hemelwaterput gezien de verkleuring door de verschillende lagen en heel kleine partikels. Het filteren hiervan naar een zuivere kwaliteit is meestal niet kostenefficiënt.

 

Bijvulsysteem:

Een vaste verbinding tussen leidingwater en hemelwater/grondwater is niet toegelaten. Hiervoor is een Belgaqua gekeurd bijvulsysteem of breektank de aangewezen oplossing. In periodes van weinig tot geen regen kan ons sanitair leidingnetwerk verder gebruikt worden zonder onderbreking.

 

Keuring:

Elke sanitaire installatie mag slechts in gebruik genomen worden na een keuring door een erkend keuringsorganisme. Dit is wettelijk verplicht bij nieuwbouw, renovatie of belangrijke wijzigingen en draagt ook bij tot een veilige installatie met het nodige gebruiksgemak.

 

https://www.vlaanderen.be/verplichte-keuring-van-de-waterinstallatie-bij-nieuwbouw-en-renovatie

 

binnensintallatie: meestal openbaar waternetwerk voor water dat we effectief gaan drinken en voor voedingsbereidingen. Een fijnfilter onmiddellijk na de waterteller beschermt je installatie tegen eventuele verstoppingen.

 

niet aangesloten binneninstallatie: eigen voorziening met toepassingen waar drinkwaterkwaliteit vereist is (zoals oa. bad en douche met hemelwater na een driedubbele filter inclusief UVc-sterilisator). Een fijnfilter en actieve kool behandeling zijn noodzakelijk om een juiste UVc-behandeling te waarborgen. Eventueel zijn bijkomende behandelingen nodig indien geen regenwater wordt gebruikt bij hoge waarden in Ca, Mg en/of Fe.

 

tweedecircuitwater: eigen voorziening waar geen drinkwaterkwaliteit vereist is (zoals buitenkraantjes, toiletspoeling, wasmachine en algemene reiniging van het huis). Een fijnfilter en actieve koolbehandeling zijn meestal voldoende om deze kwaliteit te behouden.

Deze website maakt gebruik van cookies om de best mogelijke functionaliteit te bieden. Meer informatie over het gebruik van cookies vindt u in ons privacybeleid.